18/02/2020

Educació, creativitat i futur

Quins són els coneixements escolars més importants pel meu/va fill/a?
Quin serà el seu ofici d’aquí 30 anys?
Com puc assegurar que estigui preparat/da pel futur?

És difícil imaginar-se la societat d’aquí 40 anys, no? En 10 anys hem experimentat canvis molt importants en les nostres feines; metodologies diferents, nous llocs de treball, nous càrrecs, globalitat, viatges, comunicació, treball des de casa...

Hi ha un gran debat sobre quines seran les feines d’aquí 40 anys i com podem assegurar-nos que els nens i nenes estiguin preparats per aquestes feines. Què és el que necessitaran saber? Idiomes? Tecnologia?

Educació, creativitat i futur

Està clar que quan més esponges siguin i més aprenguin de manera significativa des de petits més coneixements adquiriran i més portes obertes trobaran. Però molts experts en educació estan d’acord en afirmar que el més important és treballar la creativitat i la capacitat de gestionar les emocions. Per què?

La creativitat no només s’entén com la capacitat de crear obres d’art! És la capacitat de buscar solucions diverses a un problema. D’inventar productes nous per a cobrir necessitats, de pensar estratègies noves de venta... L'especialista anglès Ken Robinson defensa que la "creativitat és avui tan important com l'alfabetització" i que s'hi hauria de donar "el mateix tractament".

Tots els nens neixen amb l’habilitat de crear però la van perdent a mesura que creixen, "no perquè es facin grans sinó perquè són educats en un model que et diu que només hi ha una resposta correcta a la pregunta, la que diu el llibre o el mestre". Deia Ken Robinson a una entrevista al diari ARA, l’expert denuncia que l'escola està matant la creativitat.

Per altra banda, El pedagog italià Francesco Tonucci  al·lega que l’escola ja no reprodueix la vida, el dia a dia, de manera real "L'escola no hauria de tenir aules, sinó tallers i laboratoris, i els nens s'haurien de moure i passar d'un lloc a un altre en funció dels seus interessos", explica Tonucci. Ell creu que  l'escola hauria d’estar dividida en espais per a cada disciplina:  ciència, lectura, art, música... i que les classes haurien de barrejar alumnes de diferents edats ja que a la vida les relacions tant personals com laborals es contemplen entre edats diferents.            Segons Tonucci, el paper de l'educació hauria de ser buscar, identificar i desenvolupar l'àmbit potencial d'excel·lència de cada persona.

Yong Zhao, President i degà adjunt de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Oregon, especifica que a dia d’avui, tots els ciutadans han de desenvolupar la perspectiva, l’actitud, les habilitats i el coneixement que els permetin viure i treballar en cultures diferents. Per fer-ho ens hem de centrar en desenvolupar la creativitat a fi d’aconseguir productes, serveis i solucions innovadors per satisfer les necessitats d’una societat canviada.

Yong Zhao pensa que en comptes de trobar feina o de fer les feines existents, necessitarem individus que creïn feines, que aconsegueixin solucions i que inventin carreres, perquè les feines actuals són inestables davant dels canvis massius. Per tant hem de capacitar des de ben petits nens i nenes amb intel·ligència emocional que sàpiguen auto-motivar-se, liderar, treballar en equip, cooperar, emprendre, regular les seves emocions...per a ser emprenedors. 

I no parlem d’emprenedors que creen empreses, parlem d’emprenedors de caire “social” que es trenquin el cap per resoldre conflictes socials: conflictes bèl·lics, lluites de recursos, lluitar contra la pobresa, protegir el medi ambient...emprenedors que treballin per identificar i solucionar problemes sense esperar que ho faci algú altre.  

Així doncs, hem de trencar el paradigma de l’educació i intentar oferir propostes que desenvolupin el talents dels nens i nenes i parteixin del treball de la creativitat per a no perdre-la i ser capaços no només d’adaptar-nos amb èxit al futur sinó de construir el futur que ofereixi més benestar a la societat.