05/06/2018

TOTS A UNA! Coaching i valors

Tots a una son unes estades de coneixença i cohesió per aconseguir la construcció d’un equip. PENSADA ESPECIALMENT PEL PRIMER TRIMESTRE DE GRUPS DE SECUNDÀRIA (ESO), durant uns dies durem a terme un conjunt d’activitats que aprofiten la natura que ens envolta per aconseguir uns objectius grupals vitals per a la bona convivència i coneixença.

TOTS A UNA! Coaching i valors

Potenciarem les fortaleses tan individuals com grupals a través de la psicologia positiva, usarem la metodologia LEGO SERIOUS PLAY per a pactar i enfortir els valors del grup que volem durant tot el curs. Practicarem activitats lúdiques de team Building per a comprovar la importància de treballar en equip i per acabar, un coach ens farà el tancament de l’estada fent-ne una reflexió final.

Volem que tot el grup treballi conjuntament i participi per igual a l’hora de superar els obstacles i barreres morals que existeixen mentre, alhora, ho passem tots molt i molt bé.

Els nostres objectius van encaminats a l’autonomia personal així com a la superació individual i de col·lectiu, coneixent així tan el paisatge del Penedès com les persones amb les que compartim el dia a dia. Ens submergirem en els valors propis de l’educació en el lleure i volem que els i les joves desenvolupin i treguin la creativitat que porten dins.

Objectius generals:

-          Treballar l’esperit de superació personal

-          Fomentar l’autonomia personal i grupal.

-          Promoure la sensibilització envers el paisatge.

-          Aprendre la importància dels grups i equips en el nostre dia a dia.

-          Fomentar la coneixença entre tots els membres del grup i millorar-ne les relacions.

-          Cooperar amb els companys en les activitats motrius col·lectives.

-          Sortir de la zona de confort.

-          Definir els seus valors com a grup.

Per a més informació contacteu amb nosaltres i us podrem informar del calendari així com la descripció de les activitats que durem a terme.

Anem TOTS A UNA i convertim un grup de joves en un GRAN EQUIP!